TRỊNH XUÂN ĐẠT

Mã số thuế: 0101209103
Địa chỉ: 25 phố Quan Nhân, nhân chính, – Quận Thanh Xuân, Hà Nội