CÔNG TY TNHH NGHI DI – CAFE GARE DALAT

Mã số thuế: 0315869587
Địa chỉ: 404 Vĩnh Viễn, Phường 08, Quận 10, Hồ Chí Minh