Tencty là viết tắt của Tên Công Ty. Đây là hệ thống tra cứu dữ liệu công ty thông qua tên công ty hoặc Mã số thuế.
Hệ thống được phát triển bởi Warlock Media Solution.

Một sản phẩm của Công ty TNHH Tư Vấn Kinh Nam,
– MST: 0310439573
– Địa Chỉ: EE12B, Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quý khách có nhu cầu đặt banner, Bài viết quảng cáo trên trang xin vui lòng liên hệ:

 

–  Tel: 090.123.0690
–  Email:quangcao@tencty.vn
–  Địa Chỉ: EE12B, Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Scroll to Top